ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 เม.ย. 2565
2 รายงานสถิติผู้ใช้บริการงานบริการของเทศบาล รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 เม.ย. 2565
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 ธ.ค. 2564
4 รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลสิชลเรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2564
6 รายงานผลสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับปริการ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ก.ย. 2564
7 สถิติการให้บริการ ประจำปี2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
251
19 เม.ย. 2564
8 รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
19 เม.ย. 2564
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
23 ธ.ค. 2563
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3