ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชลได้มีคำสั่งเทศบาลทที่ 249 / 2550 ลว. 10 ตุลาคม 2550 เรื่อง แต่งตั้งผูรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสิชล จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน(รายละอียดตามเอกสารแนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1604 คน